Auringonvalo


Rangjung Ösel - Itseyntyinen Kirkkaus, lyhyt selitys


Kirjoittanut Tulku Dakpa Rinpoche

Kolmen oveni, eli ruumiini, puheeni ja mieleni kautta osoitan nöyrän kunnioitukseni kallisarvoisen laaman jalkojen juuressa.

Rangjung, itsesyntyinen: Jäljittelemätön aito alkuviisaus, eli suuri luonnollinen alkuviisaus, joka on vapaa havaitsevan ja havaitun mielen vääristelevien kudelmien vitsauksesta. Se on perustan jatkumo, luonnollinen ja välitön mandala; mielen vaikutuspiiri, joka on ominainen jokaisen aistivan olennon mielenvirrassa.

Ösel, kirkkaus: Tuon viisauden ydin on paljas, se on luonteeltaan kirkkautta ja sen myötätunnon säteily läpäisee kaiken.
Todellisuuden, täydellisen nautinnon ja ruumillistuman loistavana ilmentymänä, se on ominaisuuksiltaan mittaamaton. Tämä on perustan itsesyntyinen kirkkaus.

Rangjung, itsesyntyinen: Muodot ja kaikki minkä voi tiedostaa ja mikä kuuluu kaikkitietävyyden piiriin, on täysin vailla todellisuutta. Vaikka niiden ydintä kuinka yrittää määritellä, sitä ei voi löytää. Koska mitkään syyt tai olosuhteet eivät ole niitä tuottaneet, ne ovat juuri sellaisia kuin suuremman kulkuneuvon suutrissa selitetään. Minkään syiden tai olosuhteiden niitä tuottamatta, ne kuitenkin ilmenevät samsaran ja nirvanan toisistaan erillisinä ilmiöinä ja ovat siksi itsesyntyisiä.

Turha mainittakaan, että aloittelijat eivät ymmärrä tämän merkitystä. Edes ylivertaisilla shravaka- ja pratyekabuddhilla ei ole pohjaa sen ymmärtämiselle. Mm. 'suuren keskinäisen riippuvuuden' älyllisten perustelujen avulla, ne joilla selvästi on edellytykset kahden ansiokertymän kannattelemaan isompaan kulkuneuvoon, oivaltavat välittömästi luonnollisen mielen merkityksen sellaisena kuin se on, ja näin heidän mielensä kirkkaus kasvaa kasvamistaan. Tämä on polun itsesyntyinen kirkkaus.

Ösel, kirkkaus: Samoin, ison kulkuneuvon polulla, jatkuvien toistojen kehittämän voiman avulla, kahdenlaisten mielen hämärtymien epäpuhtaudet hävitetään täydellisesti ja jälkiä jättämättä. Suuren luonnollisen tietoisuuden ja sille ominaisten kahden Buddha-ruumiin tai suuren täydellisen viisauden ollessa kaikenläpäisevänä välittömänä läsnä, voi havaita kaikkien onnellisuuden ja kärsimyksen piiriin kuuluvien ilmiöiden todellisen luonteen hyvin selvästi, liioittelun tai vähättelyn tahrojen sitä sävyttämättä. Tämä putipuhdas tietämys tai täydellisen viisauden selkeys, on yhtä kuin saavutuksen itsesyntyinen kirkkaus.

Rangjung, itsesyntyinen: Meidän perheemme hallitsija, turvautumisemme kohde, olemassolon kehässä kiertävien olentojen suojelija, suuri Trichen Dorje Chang, H.H. Mindrolling Trichen Rinpoche, on vapaa suunnittelun rajoituksista. Hänen koko toimintansa on itsesyntyistä välitöntä läsnäoloa ilman että yksikään touhukas ajatus sitä sävyttää. Hän elää tämän rappion aikakauden olentojen suojelijana ja puolustajana.

Ösel, kirkkaus: Laajenevan kirkkauden avaruuden tilassa minä ja muut rukoilemme häntä kunnioittavasti, jotta hän myötätuntoisesti pitäisi meistä huolta tässä ja tulevissa elämissä. Vaikka tästä ei ole epäilystäkään, ilmaisen sen kuitenkin, sillä näin häneen syntyy vahva side.

Rangjung, itsesyntyinen: Kaikki turvautumisen kohteet yhdistävä, tämän rappion ajan olentojen turvan lähde, kolmen ajan voittaja-buddhien ruumillistuma, Orgyenin suuri mestari, Padmasambhava, on riippumaton syistä ja olosuhteista: hän syntyi lootuksenvarren päähän lounaisella Maitojärvellä ja loi puhtaan itsesyntyisen ruumiin ja muun kuten gurun itsensä elämänkerroissa on selostettu.

Ösel, kirkkaus: Kaikki Dharman ystävät, jotka ovat kokoontunet tähän paikkaan, pitävät suurta Orgyeniä täydellisenä turvautumisen kohteena ja seuraavat arvokasta gurua keskitetyin mielin, rukoillen etteivät koskaan joutuisi pois kirkkauden oivaltamisen piiristä. Ja koska he itse asiassa aina ovat sen piirissä, tämä paikan nimi on Itsesyntyinen Kirkkaus.

Rangjung, itsesyntyinen: Tässä paikassa tuottavat suurta mielihyvää sitä ympäröivät metsät, sen purot, niityt jne. Linnut poikasineen, erilaiset höyhenpeitteiset sulavaliikkeiset ja sulosointiset olennot eivät ole syntyneet tänne ihmisvoimin. Jos sellainen, joka haluaa vapauteen, tulee tähän paikkaan, hänen mielensä kääntyy väistämättä kohti dharmaa ja hänen puuhamielensä rauhoittuu itsestään. Tällä paikalla on paljon muitakin samanlaisia ominaisuuksia.

Ösel, kirkkaus: Tämän paikan ihmiset luottavat opettajaan. On sanottu: "Olkoon mielesi perustana dharma ja olkoon dharmasi perustana vaatimaton elämä." Jos rajoitamme tarpeitamme ja tyydymme siihen mitä on, tuntemalla surumielisyyttä ja luopumistahtoa, suurta rakkautta ja myötätuntoa, järkähtämätöntä luottamusta ja avarakatseisuutta; uskomalla vakaasti karmaan, eli syihin ja seurauksiin ja etsimättä muita suojelijoita kuin lama ja ylivertaiset olennot, antautumalla keskittyneesti harjoittamaan kirkkauden joogaa antamatta mielen harhailla, täydellisen viisauden kokemus ja ymmärtäminen kasvaa ja kehittyy kuin kasvava kuu, kesäinen joki ja keväinen puu tai kuin lintu vielä munankuoressaan.

Koska paikka itse on suurenmoinen, samoin kuin ne jotka siinä oleilevat, olen antanut sille nimeksi Rangjung Osel, Itsesyntyinen Kirkkaus.


©Tulku Dakpa Rinpoche / 2003

Käännöstyöryhmä: Maira Peränen, Tuula Saarikoski, Matti Ojanperä


Opinsuojelija Ekajati